Kādi ir angļu valodas līmeņi?

Kādi ir angļu valodas līmeņi?

January 25, 2022 0 By Christina

Lai noteiktu valodas līmeni, kuru cilvēks ir apguvis, ir pieņemta kopējā Eiropas valodu pamatnostādne (CEFR) – sistēma, kas definē un izskaidro, kādi ir mutvārdu un rakstveida izteiksmes un izpratnes līmeņi angļu valodā. Izveidota jau 1990. gadā, pēc tās vadās daudzviet pasaulē, nosakot valodas apguves līmeņus no A1 līdz C2.

A1 Beginner – Elementary Uzdevumu piemēri šeit: test English A1
A2 Elementary – Pre-intermediate Uzdevumu piemēri šeit: test English A2
B1 Pre-intermediate – Intermediate Uzdevumu piemēri šeit: test English B1
B2 Intermediate – Upper-intermediate Uzdevumu piemēri šeit: test English B2
C1 Upper-intermediate – Advanced Uzdevumu piemēri šeit: test English C1
C2 Advanced – Full proficiency Uzdevumu piemēri šeit: test English C2

Angļu valodas līmeņi: no iesācēja (A1) līdz profesionālim (C2)

Šo standartu galvenokārt izmanto Eiropā, lai gan ir arī citas valstis, kas to izmanto kā atsauci. Tas ļoti noder arī pasniedzējiem, jo ļauj novērtēt savu skolēnu valodu prasmes.


Studentiem vai cilvēkiem, kuriem jāpierāda angļu valodas zināšanas, lai studētu, strādātu vai pieteiktos stipendijai ārzemēs, CEFR ļauj salīdzināt eksāmenos, piemēram, Kembridžas, IELTS vai Aptis sistēmas (izmantotas citviet pasaulē) iegūtās atzīmes vai līmeni ar izglītības prasībām dažādās institūcijās vai starptautiskos uzņēmumos.

Piedāvājam izanalizēt smalkāk, kādi ir angļu valodas līmeņi un jums pašam noteikt, kuram no tiem atbilst jūsu zināšanas!

A līmenis — angļu valodas pamatlietotājs

Angļu valodas līmenis A1 (iesācējs)

 • Prot saprast un lietot pazīstamus ikdienas izteicienus un ļoti vienkāršas frāzes, kas vērstas uz konkrēta veida vajadzību izteikšanu.
 • Spēj dalīties ar svarīgāko personisko informāciju.
 • Var iepazīstināt ar sevi un citiem, kā arī uzdot un atbildēt uz jautājumiem par personas datiem, piemēram, dzīvesvietu, aizpildīt vienkāršas anketas.
 • Spēj izlasīt vienkāršas norādes. Var sazināties, ja otrs runā lēni un skaidri un ir gatavs palīdzēt, izsakot īsas un populāras frāzes.

Angļu valodas līmenis A2 (pamatzināšanas)

 • Spēj jau pilnīgāk saprast teikumus un bieži lietotus izteicienus, kas saistīti ar vissvarīgākajām jomām (piemēram, informācija par personību un ģimeni, iepirkšanos, vietējo ģeogrāfiju, nodarbinātību).
 • Var sazināties un iesaistīties vienkāršos rutīnas uzdevumos, kuros nepieciešama tieša informācijas apmaiņa par pazīstamiem un ierastiem jautājumiem.
 • Prot vienkāršā izteiksmē aprakstīt savas pieredzes, tuvākās vides aspektus un galvenos jautājumus jomās, kurās tas ir nepieciešams.
 • Spēj uzrakstīt vieglas uzbūves vēstuli par ikdienišķām tēmām, skatās tv pārraides, kuras daļēji saprot.

B līmenis – neatkarīgs lietotājs angļu valodā

Angļu valodas līmenis B1 (vidējas zināšanas)

 • Spēj saprast lielāko daļu runu par pazīstamiem jautājumiem, ar kuriem regulāri nākas saskarties darbā, skolā, atpūtā utt.
 • Var tikt galā ar lielāko daļu situāciju, kas var rasties, ceļojot apgabalā, kurā runā attiecīgajā valodā.
 • Prot izveidot vienkāršu saistītu tekstu par pazīstamām vai personiski interesējošām tēmām.
 • Ir spējīgs aprakstīt pārdzīvojumus un notikumus, sapņus, cerības un ambīcijas un īsi sniegt argumentus un skaidrojumus saviem viedokļiem un plāniem.
 • Saprot sacīto arī audio materiālos bez vizuālajiem uzskates līdzekļiem.

Angļu valodas līmenis B2 (augstākas zināšanas par vidējo līmeni)

 • Spēj saprast sarežģīta teksta galvenās idejas gan par konkrētām, gan abstraktām tēmām, tostarp tehniskas diskusijas savā specializācijas jomā.
 • Var mijiedarboties ar strukturētu runas plūdumu un spontanitāti, kas padara kvalitatīvu saziņu ar cilvēkiem, kam tā ir dzimtā valoda, bez spriedzes nevienai pusei.
 • Prot izveidot skaidru, detalizētu tekstu par plašu tēmu loku un izskaidrot viedokli par aktuālu jautājumu, sniedzot dažādu iespēju priekšrocības un trūkumus.
 • Māk manipulēt ar dažādiem tekstiem kā rakstot, tā runājot. Teikumu uzbūve atbilst gramatikas loģikas principiem.

C līmenis – prasmīgs angļu valodas lietotājs

Angļu valodas līmenis C1 (brīvi pārvalda valodu)

 • Spēj saprast plašu prasīgu, garāku tekstu klāstu un atpazīt netiešu nozīmi.
 • Māk izteikties tekoši un spontāni, īpaši nemeklējot izteiksmes.
 • Var elastīgi un efektīvi lietot valodu sabiedriskiem, akadēmiskiem un profesionāliem mērķiem.
 • Prot izveidot skaidru, labi strukturētu, detalizētu tekstu par sarežģītām tēmām, kas parāda kontrolētu gramatikas lietošanu bez vērā ņemamām kļūdām.

Angļu valodas līmenis C2 (pilnībā pārvalda valodu)

 • Var viegli saprast praktiski visu dzirdēto vai lasīto.
 • Prot apkopot informāciju no dažādiem runātiem un rakstiskiem avotiem, rekonstruējot argumentus un stāstījumus saskaņotā prezentācijā tuvu dzimtās valodas līmenim.
 • Spēj izteikties spontāni, ļoti tekoši un precīzi, izšķirot smalkākas nozīmes nokrāsas pat sarežģītākās situācijās.

Angļu valodas prasmes līmeņi, kā redzams ir dažādi, bet tie nav nesasniedzami. Lai kāds arī būtu jūsējais, to nekad nav par vēlu uzlabot!

Sīkāka informācija par CEFR valodas līmeņu sistēmu.

Savu angļu valodas pasniedzēju varat izvēlēties šeit.

Cik maksā angļu valodas privātstundas?

Register and get your e-book