Ingura Lipšāne - svešvalodas privātskolotājs caur Skype

Ingura Lipšāne attēls

Ingura Lipšāne

15:37 UTC+02:00

Latvija


Māca: Latviešu , Krievu , Zviedru

Runā: Angļu , Franču , Latviešu , Krievu , Zviedru

Dalībnieks no: September 10, 2018

Certified Language Teacher; Moscow State Institute (University) of International Relations, Master's degree (MIR)

Language Teacher (adults & students); Translator; Tour guide; Export Manager

Acceptance Rate
98%

5

272

Atsauksmes

no

€3

Whatever the purpose you have, if you want to learn a new foreign language, two things are important: don’t be afraid to speak - no matter if with mistakes, and use every opportunity to practice communication.

I am open to diverse teaching methods and content. There are no identical students - for everyone I have to find the best way of explaining and the workout process; each has its own desires and goals, its needs and time limits. Someone will want to train only the colloquial language, others will try to learn grammar as much as possible, etc. Therefore, the language teacher must be intelligent to be able to talk about different topics, understand the psychology of different groups of people, and to find an individual approach to each student without losing quality and strategic goals.

By teaching a foreign language, I put the main attention to the practical use of the language and the communication. However, I believe that grammatically correct speech and writing show respect for the language and culture which it represents, so I support students in their efforts to speak and write without mistakes. These two approaches must be in balance so that students are not afraid of making mistakes, but at the same time there are conditions for improvement.

Lai kādi būtu cilvēka mērķi, vēloties apgūt jaunu svešvalodu, svarīgas ir divas lietas - nebaidīties runāt, kaut arī ar kļūdām,  un izmantot jebkuru iespēju, lai praktizētu komunikāciju svešvalodā. 

Esmu atvērta dažādām mācību metodēm un saturam. Nav divu vienādu studentu - katram ir jāatrod sava pieeja mācību vielas izskaidrošanā un treniņu procesā; katram ir savas vēlmes un mērķi, savas vajadzības un laika limiti. Kāds gribēs trenēt tikai sarunvalodu, cits centīsies maksimāli labi apgūt gramatiku utt. Tādēļ valodu pasniedzējam ir jābūt daudzpusīgi attīstītam, jāspēj sarunāties par dažādām tēmām, jāizprot dažādu ļaužu grupu psiholoģija un jāvar piemeklēt katram studentam individuāls mācību plāns, nezaudējot kvalitāti un stratēģisko mērķi.

Mācot svešvalodu, galveno akcentu lieku uz valodas praktisko pielietojamību un komunicēšanu. Tomēr uzskatu, ka gramatiski pareiza runa un rakstība apliecina cieņu pret izvēlēto valodu un kultūru, ko tā pārstāv, tādēļ atbalstu studentu cenšanos mācīties runāt un rakstīt bez kļūdām. Šīm abām pieejām jābūt līdzsvarā, lai studentā neradītu bailes kļūdīties, bet vienlaikus - lai radītu priekšnosacījumus izaugsmei.

Interests and Hobbies

Atsauksmes

Larisa Sorokotjaga attēls Larisa S. Tue, Nov 17, 2020

Iain Kilday attēls Iain K. Mon, Oct 5, 2020

Līga Matveja attēls Līga M. Fri, Sep 11, 2020

Lieliska un ļoti inteliģenta pasniedzēja!

Natalia Vimba attēls Natalia V. Wed, Sep 2, 2020

Andrew Clark attēls Andrew C. Fri, Aug 28, 2020

Constantinos Kappai attēls Constantinos K. Tue, Jul 14, 2020

Sabina-Maria Ionescu attēls Sabina-Maria I. Tue, Jul 7, 2020

Klāra Vlaščenko attēls Klāra V. Tue, Jun 9, 2020

Daria G. G attēls Daria G. G. Fri, May 15, 2020

Gordon Scott attēls Gordon S. Thu, May 14, 2020

Brilliant teacher, I have learnt so much with her, well structured lessons and makes learning fun, I look forward every week to my lessons.

Alexey Shnyakin attēls Alexey S. Mon, May 11, 2020

Kristine Ivanova attēls Kristine I. Tue, Apr 28, 2020

Daria Iakovleva attēls Daria I. Wed, Apr 8, 2020

Natalja Moisejeva attēls Natalja M. Wed, Apr 8, 2020

Sergey Pershin attēls Sergey P. Thu, Apr 2, 2020

Craig Cameron attēls Craig C. Mon, Mar 30, 2020

Martin Jaunzemis attēls Martin J. Thu, Jan 30, 2020

MARK LIFSHOTZ attēls MARK L. Fri, Jan 17, 2020

Ingura is a great teacher, very professional and knowledgeable.

David Dawkins attēls David D. Fri, Jan 10, 2020

Superb tutorial from Ingura who assessed my strengths and weaknesses, provided good conversational opportunities, grammar guidance and resources for study. We have a agreed a plan and I have booked the next lesson and intend to continue to reach my Goals

Анна Пономаренко attēls Анна . Mon, Jan 6, 2020

alexander plats attēls alexander p. Wed, Dec 4, 2019

Constantin Feld attēls Constantin F. Mon, Nov 4, 2019

Valdis Salaks attēls Valdis S. Mon, Oct 28, 2019

Great trial lesson. Got to know the teacher and we set up the level for further studies.

Gabriela Dedkova attēls Gabriela D. Fri, Oct 25, 2019

Ingura is the best - we talk about a wide variety of topics and also cultural nuances of Latvia/Latvian language. I have a much better foundation now in Latvian and hope to progress even further as time goes on!

Alexey Kuchvalsky attēls Alexey K. Mon, Sep 16, 2019

Matvej Kovalenko attēls Matvej K. Mon, Aug 12, 2019

Мне 10 лет. Мне понравился мой первый урок. Учитель хороший, улыбался. Мне нравится футбол, и она нашла для меня интересную статью об этом спорте.

Ciprian Radulescu attēls Ciprian R. Fri, Jun 28, 2019

Words are not enough to describe how positive and confident my teachear make me feel! Thank you for your, more than perfect, way of teaching! With admiration and respect, C. Radulescu

Виктория Роенко-Летова attēls Виктория . Mon, May 13, 2019

Mariya Pogosyan attēls Mariya P. Thu, May 2, 2019

Natalja Kaplina attēls Natalja K. Fri, Apr 12, 2019

Kristina Dil attēls Kristina D. Fri, Mar 1, 2019

Ingura is really professional teacher, and her lessons are max effective and interactive. She is high level specialist, and I like her lessons and methods of teaching I put excellent rate!!

Aleksandrs Smoglukovs attēls Aleksandrs S. Thu, Dec 6, 2018

Sergei Sevtsov attēls Sergei S. Wed, Nov 21, 2018

Žanna Mamajeva attēls Žanna M. Wed, Oct 17, 2018