Polina Smirnova - svešvalodas privātskolotājs online

Polina Smirnova attēls

Polina Smirnova

00:13 UTC+01:00

Spānija

Izpildītas stundas
93

Studentu skaits
11


Māca: Spāņu

Runā: Angļu , Latviešu , Krievu , Spāņu

Dalībnieks no: October 29, 2020

Early Child Education

Student

Pieņemšanas likme
89%
4.9

7

Atsauksmes

no

€3

I give classes for people that are learning Spanish as foreign language.

We can work on:

- Speaking and listening skills (always trying to choose interest topic for a language learner and than we can talk, watch videos and than discuss them)

-  Vocabulary (doing exercises, memorizing, using words we are learning while we are talking)

-  Grammar 

- Reading (we can read different articles, news, books,  etc )

 I am communicative, pretty patient and understanding, always try to build a lesson according to the student's skills and interests, for saving positive and entertainment energy.

I accept students from 8 years (not younger). You can choose half an hour or 1 hour.

If you still have questions - book a trial lesson, and we can talk. 

Book a trial lesson with me and welcome to my classes!Я провожу занятия для людей, которые изучают испанский как иностранный язык.

На нашем уроке мы можем работать над :

- Навыки разговорной речи и аудирования (всегда сатаюсь выбрать интересную тему для изучающего язык, и тогда мы можем разговаривать, смотреть видео, а затем обсуждать их)

- Словарный запас (выполнение упражнений, запоминание, использование слов, которые мы учим во время разговора)

- грамматика

- Чтение (можем читать разные статьи, новости, книги и т. Д. и тоже обсуждать их)

 Я  общительная, терпеливая и понимающая, всегда стараюсь построить урок в соответствии с навыками и интересами ученика, чтобы сохранить позитивную и интересную атмосферу.

Принимаю студентов от 8 лет (не младше). Вы можете выбрать полчаса или 1 час.

Если остались вопросы - записывайтесь на пробное занятие, и мы поговорим.

Забронируй пробное занятие и добро пожаловать на мои занятия!


Interests and Hobbies

Atsauksmes

Roberts Taubers attēls Roberts T. Tue, Dec 28, 2021

Rodion Romanadze attēls Rodion R. Sun, Nov 14, 2021

Ieva Zaharova attēls Ieva Z. Fri, Nov 5, 2021

Dzintars Lielais-Karklins attēls Dzintars L. Tue, Apr 6, 2021


Ja tu patiesi vēlies apgūt kādu svešvalodu un pavērt jaunus horizontus savā pašizaugsmē, kā arī paplašināt iespējas dzīvē, tu vari to paveikt!
Polina Smirnova būs tavs uzticamais kompanjons šajā izaicinājumā, kas patiesi atmaksāsies.
Iemīlēt valodas apmācību. Atklāt jaunu valodu. Sadzirdēt to, izlasīt, izdziedāt un izdejot. Sajust un brīvi runāt tajā.
Vienkārši izdzīvot to!